10.12.1900 – Barcelona

Falun1a

Kära Gumman!
“Fern im Süd das schöne Spanien, Spanien ist mein Heimatland” 1, o. s. v. Mina förväntningar på Spanien med ofvanstående hafva ej gäckats! Man får bestämt ej se ett skönare land, och stolt som Spaniorerna själfva äro. Gatorna här äro mycket breda med promenad i mitten kantad på båda sidor af palmalleér. Körbanorna ligga på sidorna och dessutom trottoarer. -Knut-

10.12.1900 - Barcelona
  1. cita del poema “Der Zigeunerknabe” (1837), de Emanuel Geibel