10.12.1900 – Barcelona

Falun2a

Rambla del Centro de Barcelonas fashionablaste gata. Präcktiga promenader.

Hotellet der jag bor Hotel Cataluna är mycket bra, rekommenderar der särskillt. Fritt 1/1 fl. fint vin till hvarje måltid. Dejeunér kl. 12: Dinnér kl. 7.
Helsningar från Knut.

Falun2b