19.03.2902 – Madrid

Falun2a

Kära Gumman min! [borrado]
Var i går e. m. som jag nämde hos Minister Gude, jämte en Grefve Wachtmeister på middag. Senare sjöng Ministern och jag gluntarne. Trefligt.
Reser i afton kl. 8.15 till Paris. -Knut-

Falun2b