18.03.1902 – Córdoba

Falun6a

Sevillas sköna Catedral som innehåller Konung Ferdinands och Columbus lik eller rättare qvarlefva. -Knut-

(nota) Sevilla överstruket och Cordova ditskrivet med annan handstil

Falun6b